Зв'язатись з нами

Ico Огляди та статті
05.12.2018

Інтерпретація значень показників RDW-SD та RDW-CV у діагностиці анізоцитозу

Дуже часто пацієнти, що здають аналізи у лабораторіях, де проводять дослідження крові на автоматичних гематологічних аналізаторах, запитують значення усіх параметрів загального аналізу крові, які їм видають. Питання закономірне, оскільки замість звичних  п’яти показників пацієнти отримують виписку, у якій наведені від 18 до 22 показників. Менеджер по продукції компанії «Діамеб Трейд» Святослав Половкович  підготував статтю, яка допоможе лікарям та спеціалістам лабораторії роз’яснити дане питання пацієнтам.

Кров, її функції та що таке «еритроцити»

Кров – одна з важливих складових живого організму. Вона являє собою рідку тканину, що складається з плазми і формених елементів. Під форменими елементами розуміються тромбоцити, еритроцити і лейкоцити.

Еритроцити, або «червоні кров'яні тільця» (Red Blood Cells, RBC) - без'ядерні клітини, що мають форму вгнутого диска. Без'ядерність еритроцитів і їх форма забезпечують їм найбільш оптимальні властивості в процесі газообміну і підтриманні осмотичної резистентності. Нормальний розмір еритроцита становить 7,5-8,3 мкм; тривалість життя - 90-120 днів. Еритроцити володіють антигенними властивостями, на підставі яких розрізняють чотири основні групи крові. Цитоплазма еритроцита на 96% заповнена гемоглобіном. Крім зрілих еритроцитів у периферичній крові в нормі можна виявити молоді еритроцити - ретикулоцити. Це без'ядерні клітини з великою кількістю РНК і рибосом, що мають мембранні рецептори до трансферину.  На стадії ретикулоцитів може вироблятися до 30% від загальної кількості гемоглобіну в еритроциті. Інші 70-80% гемоглобіну синтезуються раніше, на передретикулоцитарних стадіях диференціювання клітини. Ретикулоцит втрачає РНК і здатність виробляти гемоглобін, коли перетворюється в зрілий еритроцит. На стадії ретикулоцитів еритроцит перебуває протягом одного дня в кістковому мозку і ще один день у периферичній крові.

Кровоносна система з’єднує і живить всі органи, тому дуже важливо стежити за її станом і регулярно здавати загальний аналіз крові.  При розгляді загального аналізу крові звертають увагу на розмір, колір і форму кров’яних тілець. По відхиленню форми і розміру клітин від нормального стану може судити про пойкілоцитоз та анізоцитоз.

Сигнальне повідомлення гематологічного аналізатора «Анізоцитоз»: на які показники звернути увагу

Спеціалісти лабораторій часто зустрічаються з питаннями інтерпретації показників гематологічного аналізатори. Автоматичний гематологічний аналізатор сам інформує про клінічну картину у пацієнта, проте, питання на основі яких показників робляться дані заключення та інтерпритації показників гематологічного аналізатора найчастіше можна почути на зібраннях лаборантів. Спробуємо пояснити ці аспекти на прикладі інтерпритації значень показників RDW-SD та RDW-CV у діагностиці анізоцитозу.

 Анізоцитоз крові – це перевищення рівня кількості клітин нестандартного розміру. В залежності від того, які формені елементи крові змінили свій розмір, розрізняють анізоцитоз еритроцитів і тромбоцитів.

Анізоцитоз еритроцитів у загальному аналізі крові свідчить про те, що розмір кров’яних частинок відрізняється від стандартного. Нормальний розмір еритроцитів становить 7,5-8,3 мікрометрів. Допускається присутність в крові невеликого числа (порівняно з загальною кількістю) тілець нестандартного розміру. У середньому ця величина становить 30%. Тобто вважається нормою, якщо в крові 15% клітин мають розмір, менший, порівняно зі стандартним, а 15% тілець мають більший, ніж у них, діаметр. Еритроцити, менші за діаметром (<6,9мкм) називаються мікроцитами. Великі по діаметру еритроцити поділяються ще на дві групи:

  • макроцити: 8мкм<d<12мкм
  • мегалоцити: d>12мкм.

Якщо клітини крові значно відрізняються за розміром від припустимої величини, буде поставлений діагноз «Підвищений анізоцитоз еритроцитів».

Судячи з того, клітини яких розмірів переважають у крові, розрізняють мікроцитоз, змішаний тип і макроцитоз. Анізоцитоз змішаного типу займає проміжне місце між мікро- і макроцитозом, так як при ньому в крові присутні і дрібні, і великі кров’яні тіла. Наприклад, анізоцитоз змішаного типу з переважанням мікроцитів означає, що в крові розміри частинок неоднорідні, але більшість складають дрібні по діаметру.

Для позначення ступеня гетерогенності існує спеціальний індекс - RDW («ширина розподілу червоних клітин») або індекс анізоцитозу еритроцитів. Тобто, RDW показує неоднорідність розмірів популяції еритроцитів у досліджуваному зразку.

Виділяють два типи показників RDW-CV і RDW-SD. Перший показник RDW-CV показує відсотковий розподіл клітин за величиною. Другий RDW-SD відображає їх стандартне відхилення, тобто різницю за розміром між найменшим і найбільшим еритроцитом у зразку крові.

Визначення індексу RDW-CV проводиться гематологічним аналізатором автоматично за спеціальною формулою, в якій враховується середній об’єм еритроцитів MCV крові і середньоквадратичне відхилення від MCV. Розрахований таким чином показник прийнято позначати у  відсотках. Норма RDW-CV 11-15%. RDW-CV напряму залежить від значення середнього об'єму еритроцитів MCV, тому, якщо більшість з клітин у популяції будуть малими (як при мікроцитозі), показник RDW-CV залишиться в межах норми. RDW-CV менш чутливий до присутності невеликої популяції мікроцитів, макроцитів або ретикулоцитів, але краще відображає загальні зміни в розмірі еритроцитів при макроцитарній або мікроцитарній анемії.

Також в результатах аналізу крові можна зустріти і абревіатуру RDW-SD. Цей показник визначається за іншою методикою і не залежить від середнього об’єму еритроцитів. Визначення RDW-SD являє собою пряме вимірювання ширини еритроцитарної гістограми на рівні 20% висоти кривої,  висота RBC-гістограми приймається за 100%. Вимірюється RDW-SD у фл (фемтолітрах) і відображає різницю між максимальним і мінімальним  об’ємом клітин еритроцитів у досліджуваному зразку. Норма RDW-SD 35-60 фл. RDW-SD є більш чутливим показником при появі у популяції еритроцитів невеликої кількості макроцитів і мікроцитів, так як вимірює нижню частину кривої розподілу еритроцитів за об'ємом. Також  цей показник буде швидше змінюватися при ретикулоцитозі, оскільки буде спостерігатися уширення основи еритроцитарної гістограми.

Клінічна цінність величини RDW в постановці діагнозу

Розшифровка величини RDW в аналізах завжди проводиться паралельно з оцінкою середнього об'єму еритроцитів (MCV), так як досить часто ширина розподілу еритроцитів залишається в нормі при наявності однорідної популяції клітин при мікроцитозі або макроцитозі.

Якщо RDW в аналізі крові підвищений, у хворого можна запідозрити наступні патологічні стани:

  1. Залізодефіцитна анемія;
  2. Гемолітична анемія імунного характеру;
  3. Мегалобластної анемії (при нестачі вітамінів В9 і В12);
  4. Гемоглобінопатії.

Клінічний аналіз крові з підвищеними значенням показника RDW також характерний для пацієнтів, які страждають недугами печінки та які перенесли переливання крові. Крім того, індекс анізоцитозу може бути завищений і помилково, якщо в досліджуваному зразку присутні холодові аглютиніни. Також варто відзначити патології, при яких RDW не змінюється. До них відносяться: бета-таласемії, недокрів'я при важких хронічних захворюваннях, серповидно-клітинна анемія, гострі геморагічні і апластичні анемії, сфероцитоз.

Важливим є факт, що проведення дослідження на автоматичному гематологічному аналізаторі є точнішим, оскільки, показник ширини розподілу еритроцитів може вирости ще до появи змін з боку еритроцитів і значення гемоглобіну, тобто збільшення індексу анізоцитозу можна назвати раннім маркером анемій. Варто зазначити, що під час лікування залізодефіцитної анемії показник RDW не тільки не зменшується, але і підвищується, при цьому помітно змінюється гістограма (на кривій розподілу  з'являються два піки). Це пов'язано з тим, що з’являються  молоді клітини, що відрізняються за розміром від зрілих еритроцитів. Якщо медикаментозна терапія виявляється ефективною, індекс анізоцитозу нормалізується, але нормалізується він самим останнім з усіх еритроцитарних індексів.

Компанія «Діамеб Трейд» пропонує автоматичні гематологічні аналізатори європейського виробництва компанії DIATRON. Дані аналізатори вимірюють окрім інших стандартних показників значення ширини розподілу червоних клітин RDW у двох варіантах RDW-CV і RDW-SD, що у повній мірі показує неоднорідність розмірів популяції еритроцитів у досліджуваному зразку. Широка лінійка аналізаторів DIATRON представлена аналізаторами різної продуктивності (від 30 до 80 тестів на годину), з різними технічними характеристиками (модуль малого взірця, функція автопроколу, автозагрузки і т.д.). Це дозволяє забезпечити в повній мірі потреби лабораторій різної величини та напрямку (ЦПМСД, сімейні лікарі, педіатрія, онкологія і т.д.). Компанія пропонує індивідуальний підхід до кожного клієнта щодо умов оплати, доставки та обслуговування. Забезпечуємо сервісне гарантійне та післягарантійне обслуговування.