Зв'язатись з нами

Ico Огляди та статті
12.02.2019

Декілька цікавих фактів відносно аналізу коагуляції

На сьогоднішній день існує велике різноманіття систем для дослідження системи гемостазу:

 • механічні,
 • електрохімічні,
 • фотооптичні.

Першими напівавтоматизованими коагулометрами були механічні системи, що працюють за віскозиметричним принципом вимірювання – утворення згустку фіксується за зупинкою руху кульки. Система не може володіти максимальною точністю у зв’язку із технічними причинами – за тривалість коагуляції досліджуваної проби приймається час з моменту введення в пробу антикоагулянту і натискання кпопки «Старт» до моменту зупинки кульки. З одного боку віскозиметричний принцип дозволив автоматизувати процес дослідження, а з іншого – точність при визначенні низьких концентрацій невелика, важко визначити перші секунди утворення згустку, час-від-часу кульку потрібно перезаряджати, а також, щоб кульки не ржавіли, їх покривають олією, вплив якої на результати досліджень може бути значним.

Електрохімічні системи є найбільш специфічними і використовуються вкрай рідко. Дані системи призначені для роботи біля ліжка пацієнта та володіють функцією iSTAT POC. Для тромбіну використовується синтетичний субстрат для тромбіну, а коли субстрат розщеплюється тромбіном, то вивільняється електрично заряджена молекула. Визначення проводиться поточним потоком (амперометично). Серед вітчизняних лабораторій електрохімічні системи не є популярними.

Найоптимальнішими для роботи системами є оптичні коагулометри, що дозволяють отримати більш точні значення при вимірюванні низьких показників згортання, виключають забруднення проби сторонніми речовинами та дозволять зменшити об’єм проби у порівнянні з механічними коагулометрами, що дуже суттєво для педіатрії. Оптичні коагулометри мають функцію автоматичного старту, є ергономічними та зручними у роботі.

Фотооптичні коагулометри європейського виробника Diagon

На ринку України представлені фотооптичні коагулометри європейського виробника Diagon, що включають як невеликі напівавтоматичні двохканальні системи, так і великі автоматизовані системи, що дозволять проводити одночасне завантаження на борт апарата зразків більш як 100 пацієнтів.

Значною перевагою коагулометрів Diagon є автоматичне калібрування у випадку використання оригінальних реагентів виробника, а також окреме розширене меню для контролю якості повсякденних досліджень. Для ургентних лабораторій корисною буде функція STAT – термінове дослідження обраних пацієнтів. Системи поєднали у собі три принципи вимірювання:

 • хромогенний,
 • клотинговий,
 • імунотурбідиметричний,

що дозволило розширити меню тестів. Об’єм реакційної суміші для даних систем становить 150-300 мкл, що дозволяє економно використосвувати реагенти.

Для того, щоб аналіз коагуляції був максимально точним, слід виключити помилки преаналітичного етапу, оскільки у 60% випадків саме преаналітичний етап стає причиною невідних показників. Корисним для лабораторій став протокол CLSI H21-A5, що описує ключові моменти преаналітики. В даному європейському протоколі враховані такі змінні як:

 • пацієнт,
 • технологія забору крові,
 • антикоагулянти та пробірки,
 • центрифугування,
 • обробка зразка та відділення плазми,
 • зберігання зразка,
 • транспортування та інтерферуючі речовини.

Найпоширенішою помилкою є використання невірної концентрації антикоагулянта. На даний час на ринку присутні:

 • пробірки з вмістом Na-цитрату 3,2%
 • пробірки з вмістом Na-цитрату 3,8%.

Вірним є використання Na-цитрату меншої концентрації, оскільки такі пробірки менш чутливі до невідповідного об’єму крові у пробірці. Мінімальний об’єм забору крові становить 90% від стандарту, тому що саме таке наповнення гарантує стабільність та точність результатів.

Для оцінки системи гемостазу зразки рекомендовано зберігати зразки не більше 4-х годин перед дослідженням при кімнатній температурі (до 23⁰С), а також їх можна зберігати при температурі 2-8⁰С (окрім фактора VII – відбувається холодова активація). В жодному разі не слід розміщувати зразки на лід, що є застарілою методикою для пролонгації зберігання зразків. Транспортувати плазму також не рекомендовано, оскільки показники коагулограми є дуже чутливими. При необхідності транспортування спочатку слід провести центрифугування.